Tarımsal Faaliyet

MMA Otizm Akademi olarak, özel gereksinimli çocuklar için farklı eğitim yaklaşımları sunuyoruz. Bu kapsamda, tarımsal faaliyet eğitimi de öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde özelleştirilmiştir.

Tarımsal faaliyet eğitimi, öğrencilerimize doğayla iç içe olmayı, bitkilerin bakımını ve yetiştirilmesini öğretmeyi amaçlar. Bu eğitim programı, öğrencilerimizin motor becerilerinin geliştirilmesi, duyusal deneyimler yaşaması ve doğal çevreyle iletişim kurması açısından büyük faydalar sağlar.

Eğitimlerimizde, öğrencilerimize hem teorik hem de pratik bilgiler sunuyoruz. Öğrencilerimiz, tarım arazimizde elleriyle bitki yetiştirme, sulama, toprak işleme ve hasat gibi işlemleri yaparak tarımın her aşamasını öğreniyorlar. Ayrıca, öğrencilerimizin tarım faaliyetleri sonucunda elde ettikleri ürünleri kullanarak yemek yapma ve yemek pişirme becerileri de geliştiriliyor.

Tarımsal faaliyet eğitimi, öğrencilerimizin doğayla bütünleşmesine ve çevre bilincinin oluşmasına da katkı sağlar. Bu sayede, öğrencilerimiz sadece tarımsal faaliyetlerle ilgili beceriler kazanmazlar, aynı zamanda çevre dostu olma ve sürdürülebilirlik konusunda da bilinçlenirler.