Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünlüğü, çevremizle olan iletişimimizde vücudumuzu etkili bir şekilde kullanmamızı sağlamak için vücudumuzu ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir durumdur. Duyular, bedenimizi ve çevremizi fark etmemizi sağlarlar. Sosyal çevre ve vücudumuzda gelen bilgilerin duyusal organlarımız tarafından beyne iletilmesi, beyinde birkaç işlemlerden geçerek duyusal girdiye uygun davranışın oluşturulması süreci duyusal bütünlemedir.

Duyusal bütünleme süresinde duyuların duyu organları tarafından alınmasında, beyne iletilmesinde, beyinde uygun algılanmasında veya uygun yanıtın oluşturulmasında sorun olması ise duyusal bütünleme bozukluğudur.

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Duyu bütünleme terapisi, duyusal bütünleme süreçlerinde sorun yaşayan çocuklar ve yetişkinlere uygulanan bir terapidir.

Duyusal entegrasyon, çevreden ve vücuttan alınan duyusal bilgilerin analizini, sentezini ve organizasyonunu kapsayan nörolojik bir süreçtir. Bu nedenle duyusal entegrasyon merkezi sinir sisteminde gerçekleşir. Duyusal entegrasyon aşaması ile; vücut algısı, uygun uyaranların seçimi, vücudun çevreye uygun hareket etme becerileri gelişir.  Duyusal reseptörler vücuttan gelen bilgiyi saklar. Merkezi sinir sistemi içindeki duyusal nöronlar üzerinden beyine bilgi akışı olur. Beyin ilgili duyusal mesajları çok hızlı bir nörolojik işlemle analiz ederek, düzenler, bağlantıları kurar ve onları bütünleştirir. Böylece, motor nöronlar beynimize mesaj iletir. Vücudumuz bu iletiye duyusal otomatik bir cevap verir.

Duyusal Bütünleşme Mekanizması

Duyusal bütünleşme mekanizması hayat boyu devam eder, bu sebeple gelişimi sürekli olur.

Duyu Bütünleme Terapisi Kimlere Uygulanır?

Pediatri alanı öncü olmak üzere yaş ve cinsiyetin önemi olmadan pek çok kişinin duyusal bütünleşme kurabilmesi için uygulanabilirken en çok özel gereksinim isteyen kişilerin terapi süreçlerinde uygulanmaktadır. Bu durumlar sıklıkla;

Gelişimi geciken,

Cerebral palsi,

Öğrenme güçlü olan,

Dikkat eksikliği yaşayan,

İletişim sorunları olan,

Kas hastalıkları olan,

Uyku ve yeme bozukluğu yaşayan,

Motor beceri yetersizlikleri

gibi davranış bozukluklarına sahip bireylerde uygulanabilir.