Hareket Eğitimi

Hareket Eğitimi Nedir ?

Çocuklarda motorik özelliklerin mümkün olan en üst seviyeye çıkartılması  şeklinde tanımlayabileceğimiz hareket eğitimi; fiziksel becerilerin yanında çocuğun kendini ifade edebilmesi için yeni yöntemler bulmasına, problem çözme yeteneğini geliştirmesine olumlu katkılar sunan,  dikkat ve zihinsel becerilerinde tam anlamıyla gelişimini sağlayan planlı ve sistematik bir çalışmadır. Kısaca hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir.

Faydaları

  • Çocuğun problem çözme yeteneğini geliştirir.
  • Benliğini ifade etmesine yardımcı olur.
  • Yaratıcı çözümler aramasına yardımcı olur.
  • Duygusal ve sosyal kazançlar sağlar.
  • İşbirliği kurma yeteneğini geliştirir.
  • Diğer çocukların farkına varmasına yardımcı olur.