Amaç ve Kapsam

MMA Otizm Akademi’nin amacı, özel gereksinimleri olan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak, onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, akademimizde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerinin geliştirilmesine yönelik özelleştirilmiş bir eğitim programı sunulur.

Akademimizde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için, farklı eğitim yaklaşımları, öğrenme materyalleri ve özel teknolojik ekipmanlar kullanılır. Ayrıca, öğrencilerin günlük yaşamlarındaki bağımsızlıklarını artırmak için günlük yaşam becerileri ve iş becerileri gibi konularda da destek verilir.

MMA Otizm Akademi’nin kapsamı, özel gereksinimleri olan öğrencilerin eğitim, sağlık, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yöneliktir. Akademimizde, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir eğitim programı sunularak, onların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olunur. Ayrıca, öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve özgüvenlerinin artırılması da hedeflenir.