Grup Eğitimi

Grup Eğitimi Nedir?

Grup eğitimi bireyin yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini , grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir

Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.

Grup Eğitiminde Yapılan Faaliyetler

1- Sosyal Faaliyetler  ve Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal beceri yetersizliğinin iki şekilde olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi; bireylerin çeşitli sosyal becerilere sahip olmadıkları, ikincisi ise; sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamadıkları şeklindedir. Yetersizlik, becerinin birey tarafından bilinmesine rağmen, beceriyi oluşturan alt basamakların sergilenememesi durumudur.

Özel eğitime gereksinim duyan bireyler sahip olmadıkları sosyal becerilere bireysel eğitimlerle kazandırılmaya çalışılırken sahip oldukları sosyal becerileri yerinde kullanmayı grup eğitimleriyle öğretmek amaçlanmaktadır.

Grup eğitiminde bireyler;

– Sanat etkinlikleri

– Sinema

– Sosyal faaliyetlerle sosyal beceri eğitimi desteklenmektedir.

2- Eğitici Grup Oyunları

-Eğitici Oyuncakların Çocuklara Sağladığı Yararlar;

-Bireyin  yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.

– Kavram oluşumuna yardımcı olur

– Dikkat süresini ve yoğunluğunu geliştirir

– Gözlem yapma, akılda tutma, düşünme ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarını kolaylaştırır.

-Sayıları tanıma, sınıflandırma ve gruplamalarını kolaylaştırır.

-Parçadan bütün oluşturma, eşleştirme becerilerini geliştirir.

-Araştırma, ilişki kurma, benzer ya da farklılıkları bulma yetenekleri geliştirir.

-Bir işi başarmanın sevincini yaşayarak, kendilerine olan güvenleri gelişir.

-Algılama, çözümleme, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi, zihinde canlandırma yeteneklerini geliştirir.

-Büyük-küçük, renk, şekil, miktar gibi pek çok kavramı geliştirme imkânı sağlar

-Bireyin arkadaşları ile iletişim kurmasını sağlar.

-Yardımlaşma, paylaşma duygularının gelişimini destekler.

-Çocukların küçük kas gelişimlerine yardımcı olur.

-El-göz koordinasyonunun gelişimine önemli katkı sağlar.

-Zekâ geriliği ve otistik çocukların eğitimlerinde önemli katkılar sağlar.

-Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların temel eğitimlerinde kullanılarak, gelişimlerini destekler.